Ons Bestuur

Het bestuur van Stichting Ik Wil ziet erop toe dat de stichting haar gestelde doelen bereikt en financieel gezond blijft. Om alle aspecten van de stichting goed te kunnen overzien, heeft ons bestuur momenteel, naast de voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één bestuurslid.

Samenstelling:

  • Voorzitter: Ineke Hurkmans
  • Penningmeester: Selma Unal
  • Bestuurslid: Radia Daoudi
  • Bestuurslid: Ali Koc

Oud-bestuursleden:

  • Pieternel Ermen (2015-2018)
  • Nol Toenders (2015-2018)
  • Christel Keijzer (2018-2019)
  • Huub Nelis ( 2018-2019)

nl Nederlands
X