ANBI

ANBI status
U kunt Stichting Ik Wil financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Stichting Ik Wil heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U heeft daardoor belastingvoordeel bij een schenking. Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting Ik Wil te schenken. Daarover kunt u meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl en bij de belastingdienst.

Beloningsbeleid
Stichting Ik wil heeft geen medewerkers in loondienst. De projecten worden geleid door ZZP-ers die worden ingehuurd voor de looptijd van het betreffende project. Leden van het Stichtingsbestuur ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van Stichting Ik Wil.

Missie en Visie

Jaarrekening 2015

Jaarrapport 2016

Jaarrapport 2017

Jaarrapport 2018

Jaarrapport 2019

Beleidsplan 2018-2019

Gegevens ANBI

nl Nederlands
X