Missie

Stichting Ik Wil bouwt aan een dragende en inclusieve samenleving

Stichting Ik Wil spant zich in om bij bewoners in de wijk een proces op gang te brengen van bewustwording, zingeving en gelijkwaardigheid. Onze activiteiten zijn gericht op het bereiken, stimuleren, enthousiasmeren en activeren van mensen vanuit hun talent. Deze laagdrempelige activiteiten op behoeften van de mensen uit de wijk noemen we de sociale basisactiviteiten. Hier ontdekken deelnemers hun talent en kunnen ze deze verder ontplooien.

Alle participanten worden vanaf het eerste bezoek gestimuleerd als vrijwilliger zelf actief te worden en vanuit die positie mogelijk door te groeien op de bindingsladder: het model dat stichting Ik Wil gebruikt om de mate van betrokkenheid van de participanten te verwoorden. Mensen die voorheen moeite hadden met het vinden van een plek in de maatschappij, vinden die bij Stichting Ik Wil. Zo ontstaat er een gevoel van gelijkwaardigheid.

De Bindingsladder

Vanaf het eerste contact stimuleert Stichting Ik Wil groei in participatie bij alle betrokkenen. Dit noemen wij de bindingsladder.

– Een wijkbewoner komt als bezoeker binnen. Een bezoeker komt kennismaken en oriënteert zich op de mogelijkheden. Op het moment dat hij of zij op wekelijkse basis participeert in activiteiten, wordt de bezoeker een deelnemer.

– De deelnemer raakt meer vertrouwd. Behoeften en talenten ontplooien zich. De deelnemer maakt kenbaar meer betrokken te willen zijn bij een activiteit of taak waar hij of zij het talent het beste in kan zetten. Op het moment dat een deelnemer taken in de uitvoering op zich kan nemen, wordt hij of zij ondersteuner.

– Als de ondersteuner verantwoordelijkheid kan dragen voor de gehele uitvoering van een activiteit, wordt hij of zij kartrekker.

– Een kartrekker die in staat is om met ondersteuning een project te organiseren en in uitvoering te coördineren, kan projectcoördinator worden.

– Een coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van een project.

Verbinders zijn betrokkenen die zich in de breedte van de totale organisatie en het omliggende netwerk kunnen bewegen, de totale ontwikkeling organisatie-breed vorm kunnen geven en leiding kunnen geven aan de uitvoering en coördinatie.

– Het bestuur is eindverantwoordelijk.

Projecten

Steunvrouwen, Steunmannen
Het project “Steunvrouwen, Steunmannen” wordt gefinancierd door het KANSfonds, sinds mei 2015. Zo blijven we een stevig netwerk opbouwen van wijkondersteuners. Deze steunvrouwen en -mannen ondersteunen  kwetsbare mensen in de wijk. Ze helpen bij het contact met hulp-, zorg- en welzijnsorganisaties. De steunvrouwen en -mannen werken nauw samen met het team van WIJeindhoven.

Zo werken we samen aan een groot sociaal netwerk in de wijk. Waardoor bijvoorbeeld mantelzorgers ontlast worden, luisterend oor geboden wordt, zaken aan de kaak stellen en mensen in hun kracht zetten als ze problemen ondervinden.

Ik Wil Meedoen
Met het project ‘Ik Wil Meedoen’ bieden wij mensen kosteloos de kans om hun talenten te ontdekken en iets te leren over verschillende ateliers.

De drie ateliers zijn: Textiel, Techniek en Facilitair. De deelnemers komen voor drie dagdelen. Tijdens een dagdeel ontvangen ze les van een vakdocent, het tweede dagdeel gaan ze creatief aan de slag en het laatste dagdeel doen ze iets terug in de vorm van bijvoorbeeld een huiskamer dienst, poetsen enzovoorts. We noemen dit social return of sadaqa.

Tijdens dit traject is zelfontwikkeling een belangrijk onderdeel, wat op maat en thematisch wordt gegeven. Zo leer je o.a. werknemersvaardigheden en krijg je inzichten in wat je te doen staat om weer mee te doen aan de samenleving.

Acht deelnemers gaan een half jaar lang gezamenlijk op weg.

Heb je interesse in deze  ateliers, vraag een gesprek aan via de inloop op dinsdagochtend.

De mensen van Stichting Ik Wil

Esra AltmisEsra Altmis

Esra is de initiator van Stichting Ik Wil. “Ik heb jarenlang gewerkt met mensen met een licht verstandelijke beperking. Ik merkte dat de afstand tussen mensen en de zorg te groot was. Veel mensen konden de weg naar herstel niet vinden. En voelden zich niet gehoord of begrepen door hulpverlening.
In 2013 is Esra zich volledig gaan richten op het verbinden. “Ik ben opgeleid tot Eigen Kracht-coördinator (zie Eigen Kracht Centrale) en ervaringsdeskundige integratie en vergroten van leefbaarheid.”

Esra leeft met haar man van Turkse afkomst en haar drie kinderen in buurt ‘de Barrier’.

Stephan PaulyStephan Pauly

Stephan was tot juni 2014 bestuursvoorzitter van Stichting Ik Wil. “Ik ben uit het bestuur gegaan om me meer te richten op de uitvoering.” Stephan heeft een masteropleiding tot Gedragsspecialist. Hij werkte als gezinsbehandelaar van multiprobleemgezinnen via Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook was hij leerkracht in basis- en speciaal onderwijs.

Stephan woont ook in de Barrier, samen met zijn Turkse vrouw en twee kinderen. Door zijn huwelijk weet hij hoe mooi, maar ook hoe complex het leven met mensen uit verschillende culturen is. Dit maakt hem ervaringsdeskundige op dit gebied.

Leyla KalenderLeyla Kalender

Leyla Kalender is maatschappelijk werker, gespecialiseerd als GGZ-agoog. Ze deed ervaring op in de kinderopvang in Eindhoven en Helmond. In januari 2014 startte Leyla een eigen onderneming als algemeen maatschappelijk werker. Ze begeleid individuen en gezinnen. Leyla is trainer, coach en richt haar begeleiding op empowerment en het versterken van eigenkracht. Ze is door Eigen Kracht Centrale opgeleid als Eigenkracht-coördinator.
Ze groeide op in de wijk Groenewoud en kent de krachten en problemen van de wijk.