Start training netwerkversterkers in januari 2019

In januari 2019 gaat de training netwerkversterkers van start. Wat is een netwerkversterker? De Netwerkversterker richt zich in eerste instantie op het benoemen van de kernvraag samen met de hulpvrager. Daarna gaan ze alle contacten (familie/vrienden/buren/zorgverleners) die een belangrijke rol spelen in het leven van de hulpvrager benaderen om een steunnetwerk rondom die vraag in beeld te krijgen. De netwerkversterker heeft geen belang bij de inhoud en de uitkomst van de vraag van de hulpvrager. Het versterken van het netwerk ligt in het bij elkaar brengen van de juiste mensen rondom de vraag van de hulpvrager. Het bij elkaar brengen heeft als doel dat men informatie kan uitwisselen en met elkaar in gesprek kan gaan ten behoeve van herstel en duidelijkheid in de situatie van de vraag. De netwerkversterker is gebaseerd en geïnspireerd op de Family Group Conference-processen uit Nieuw Zeeland.

Wil jij hieraan meedoen? Mail Surendra dan via: surendra.chotkan@stichtingikwil.nl

nl Nederlands
X